• Zajęcia specjalistyczne

   • Mając na uwadze indywidualne potrzeby i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz zajęć specjalistycznych. Są wśród nich: zajęcia z psychologiem, rehabilitacja ruchowa, terapia SI, terapia pedagogiczna, terapia zajęciowa, zajęcia z logopedą, trening słuchowy Tomatisa.

     • Trening słuchowy metodą A.A. Tomatisa
     • Trening słuchowy metodą A.A. Tomatisa

     • 17.12.2019 13:41
     • Narząd słuchu pozwala na komunikowanie się z otoczeniem i to, co słyszymy, wpływa na kształtowanie się naszego głosu, mowy i języka. Jak pokazują badania, narząd słuchu wpływa także na przyswajanie sobie umiejętności czytania i pisania, na postawę ciała, koordynację ruchową oraz stany emocjonalne.
     • więcej
     • Terapia logopedyczna
     • Terapia logopedyczna

     • 21.01.2020 23:00
     • Mowa jest „podstawowym narzędziem komunikowania się ludzi”. Pozwala na przekazywanie własnych myśli, odczuć, przekonań, wiadomości o otaczającym świecie. Jest narzędziem dzięki któremu możemy wpływać na postępowanie i myślenie innych, a czasem po prostu nawiązywać i podtrzymywać kontakt z rozmówcą. Dlatego tez ważna jest jej jakość.
     • więcej
     • Terapia pedagogiczna
     • Terapia pedagogiczna

     • 17.12.2019 13:30
     • Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych. Podczas zajęć stosuje się urozmaicone formy i metody pracy.
     • więcej
     • Integracja sensoryczna
     • Integracja sensoryczna

     • 18.12.2019 22:17
     • Termin integracja sensoryczna określa prawidłową organizację bodźców napływających przez receptory. Oznacza to, że mózg, otrzymując informacje ze zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja) dokonuje ich rozpoznania, porządkowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami.
     • więcej
     • Terapia usprawniania ruchowego
     • Terapia usprawniania ruchowego

     • 18.12.2019 22:13
     • Terapia usprawniania ruchowego dba o harmonijny rozwój organizmu, służy korygowaniu nieprawidłowości rozwojowych osób z wadami postawy  i problemami ruchowymi,  poprzez stosowanie ćwiczeń zgodnie z zaleceniami medycznymi.
     • więcej