• Zajęcia specjalistyczne

   • Mając na uwadze indywidualne potrzeby i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz zajęć specjalistycznych. Są wśród nich: zajęcia z psychologiem, rehabilitacja ruchowa, terapia SI, terapia pedagogiczna, terapia zajęciowa, zajęcia z logopedą, trening słuchowy Tomatisa.

     • Terapia widzenia
     • Terapia widzenia

     • 25.10.2021 21:37
     • Oczy to narząd odpowiedzialny za zmysł wzroku. Dzięki temu, że mamy dwoje oczu, nasz mózg jest w stanie utworzyć obrazy przestrzenne, a także może ocenić odległość. Oczy nieprzerwanie dostarczają mózgowi sygnały, które określają nasze otoczenie.

     • więcej
     • TUS
     • TUS

     • 25.10.2021 21:34
     • Trening umiejętności społecznych (TUS) to miejsce bezpiecznego nawiązywania relacji i uczenia się rozwiązywania konfliktów.

     • więcej
     • Trening słuchowy metodą A.A. Tomatisa
     • Trening słuchowy metodą A.A. Tomatisa

     • 17.12.2019 13:41
     • Narząd słuchu pozwala na komunikowanie się z otoczeniem i to, co słyszymy, wpływa na kształtowanie się naszego głosu, mowy i języka. Jak pokazują badania, narząd słuchu wpływa także na przyswajanie sobie umiejętności czytania i pisania, na postawę ciała, koordynację ruchową oraz stany emocjonalne.
     • więcej
     • Terapia logopedyczna
     • Terapia logopedyczna

     • 21.01.2020 23:00
     • Mowa jest „podstawowym narzędziem komunikowania się ludzi”. Pozwala na przekazywanie własnych myśli, odczuć, przekonań, wiadomości o otaczającym świecie. Jest narzędziem dzięki któremu możemy wpływać na postępowanie i myślenie innych, a czasem po prostu nawiązywać i podtrzymywać kontakt z rozmówcą. Dlatego tez ważna jest jej jakość.
     • więcej
     • Terapia pedagogiczna
     • Terapia pedagogiczna

     • 17.12.2019 13:30
     • Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych. Podczas zajęć stosuje się urozmaicone formy i metody pracy.
     • więcej