• Jesteśmy szkołą integracyjną. Jak wszystkie placówki dysponujemy kolorowymi, przytulnymi salami wyposażonymi w nowoczesne pomoce naukowe oraz sprzęt multimedialny, projektory i tablice interaktywne co pozwala na podnoszenie efektywności nauczania. Przy szkole znajduje się certyfikowany plac zabaw oraz boiska do gry w piłkę nożną i siatkową. Jest jednak wiele rzeczy, które wyróżniają nas spośród innych placówek.

     • Budynek szkolny przystosowany jest do potrzeb dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
     • Na zewnątrz mamy podjazd, wewnątrz windę i platformę.
     • Nasza szkoła jest mała i kameralna.
     • Najmłodsi uczniowie uczą się i odpoczywają na wydzielonym piętrze, także posiłki spożywają pod opieką nauczycieli w innych godzinach niż ich starsi koledzy.


   • Kadra to wykwalifikowana grupa pedagogów. W 20-osobowch klasach pracuje dwóch nauczycieli – nauczyciel przedmiotowy i pedagog specjalny, który dostosowuje proces edukacyjny do możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

    Szkoła posiada certyfikaty Wars i Sawa - szkoła wspierająca uczniów uzdolnionych oraz Honorowe Wyróżnienie Prezydenta  m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem na kulturę”, a także „Szkołą z pomysłem na aktywność społeczną”. Dbamy o rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych.

    Nadrzędnym celem naszych działań jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów. W bezpiecznym i przyjaznym środowisku staramy się rozbudzać indywidualne zdolności naszych wychowanków. Zajęcia są prowadzone  zgodnie z możliwościami i potrzebami dzieci. Nauczyciele stosują nowoczesne, aktywizujące metody i formy pracy uwzględniające predyspozycje rozwojowe uczniów. Doskonalimy umiejętność zastosowania nabytej wiedzy w praktyce, uczymy samodzielnego myślenia i działania, usprawniamy umiejętność komunikowania się, rozbudzamy aktywność własną dzieci  i ich kreatywność. Dużą wagę przywiązujemy do wychowania patriotycznego oraz do poszanowania tradycji i obyczajów.

    Proces edukacji wspieramy licznymi wyjściami, jednodniowymi wycieczkami tematycznymi oraz wyjazdami na zielone szkoły. Od kilku lat realizujemy Program Edukacji Filmowej pilotowany przez kino Muranów, współpracujemy także z Domem Kultury, Strażą Miejską oraz licznymi placówkami muzealnymi. Bliskość parku sprawia, że wiele zajęć odbywa się na świeżym powietrzu. Dzieci obcując z przyrodą poznają swoje najbliższe otoczenie. Zainteresowania i pasje uczniów rozwijamy na lekcjach i podczas różnych zajęć dodatkowych. Nasi wychowankowie osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych – Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”, „Olimpusek” z języka angielskiego oraz z edukacji zintegrowanej, ,,Mistrz Ortografii", oraz licznych konkursach artystycznych. Mają szansę rozwijać swoje zdolności muzyczne uczestnicząc od klasy 2 w zajęciach szkolnego chóru. Od pierwszej klasy uczniowie uczą się języka angielskiego - nauka języka obcego odbywa się w formie dostosowanej do potrzeb dzieci, dla najmłodszych jest to połączenie nauki z zabawą. Uczestniczą także w zajęciach komputerowych (każdy uczeń ma do dyspozycji komputer, laptop lub tablet) oraz w zajęciach na basenie. Na początku roku szkolnego uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych otrzymują komplet materiałów plastycznych i artykułów papierniczych od  Dzielnicy Wola.

    Od 1 grudnia do 31 marca wspiera nas również Urząd Dzielnicy, który w ramach Akcji "Zdrowa kanapka" zapewnia każdemu dziecku darmowe, drugie śniadanie.

    Uczniowie objęci są specjalistyczną opieką psychologiczno – pedagogiczną (pedagog szkolny, psycholog, logopeda, rehabilitant), mają możliwość korzystania z zajęć rewalidacji, zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i dydaktyczno - wyrównawczych oraz gimnastyki korekcyjnej i terapii SI. W szkole codziennie pełni dyżur pielęgniarka, a uczniowie objęci są różnorodnymi programami zdrowotnymi (programy badania słuchu, badania wzroku, program stomatologiczny). Uczestniczymy także w projektach „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Zdrowa kanapka”. W placówce działa stołówka szkolna. Posiłki są gotowane na miejscu. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnej diety ze względu na wskazania medyczne.

    W szkole w godz. 7.00 – 17.30 działa świetlica szkolna „Tęczowa Kraina”, w której dzieci mogą twórczo spędzić czas wolny.

    Ideały Edmunda Bojanowskiego - patrona naszej szkoły, pomagają nam w nauce otwartości i tolerancji wszędzie tam, gdzie oprócz rozumu i wiedzy potrzebne jest jeszcze serce.