• Ogłoszenie o zamówieniu

    Roboty budowlane

    Wykonanie robót budowlanych niezbędnych dla doprowadzenia budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 317 w Warszawie do zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej – Etap II

    Ogłoszenie BZP - plik pdf