• Rodzicom uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przypominamy, że podane poniżej branżowe szkoły specjalne nie biorą udziału w standardowej rekrutacji elektronicznej i kierują się innym harmonogramem przyjmowania podań.

  • Szkoła Branżowa I stopnia Specjalna nr 51 w Zespole Szkól Specjalnych nr 38 przy ul. Namysłowskiej 10
  • Szkoła Branżowa I stopnia Specjalna nr 53 w Zespole Szkól Specjalnych nr 89 przy ul. Skaryszewskiej 8
  • Szkoła Branżowa I stopnia Specjalna nr 54 w Zespole Szkól Specjalnych nr 105 przy ul. Długiej 9
   • Szkoły kształcące w zawodach

   • Mapa Wolskich Szkół Zawodowych, czyli kompleksowy zbiór informacji dotyczących wolskich szkół zawodowych.

     

    Mapa umożliwia w interaktywny sposób (po najechaniu kursorem na adres www. szkoły) zapoznanie się z ofertą szkoły, zawodami, w których kształci, wymaganiami rekrutacyjnymi, perspektywami kształcenia zawodowego. Prezentację konkretnej placówki kończy projekcja krótkiego filmu „Profesjonaliści”.

    Zapraszamy do skorzystania z Mapy Wolskich Szkół Zawodowych, pamiętając, że kształcenie zawodowe to możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności zawodowych i kluczowych kompetencji społecznych w rzeczywistych warunkach pracy u kluczowych w branży pracodawców.

    Kliknij aby wejść na stronę źródłową Urzędu Dzielnicy Wola