• BŁ. EDMUND BOJANOWSKI Patron Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 317

    • Urodzony 14 listopada 1814 r. Wielki patriota, pedagog i literat. Wychował się w typowo ziemiańskiej rodzinie polskiej o tradycjach patriotycznych i religijnych. Sam słabego zdrowia, starał się maksymalnie wykorzystać swe talenty i dary duchowe, by służyć ochronie wartości religijnych, narodowych i ludzkich w podzielonej przez zaborców Ojczyźnie. Dzięki swej wrażliwości i otwartości na potrzeby człowieka,szczególnie najsłabszego i najbiedniejszego dziecka, chorego, ubogiego - potrafił je odczytać i wielkodusznie na nie odpowiedzieć. Podejmował różne inicjatywy, tworząc m.in. czytelnie wiejskie i ochronki. Potrafił zapalić do posługi miłości innych. Zmarł 7 sierpnia 1871 r. w Górce Duchownej w pobliżu Leszna.
     Edmund Bojanowski był człowiekiem, któremu szczególnie zależało na zapewnieniu dzieciom jak najlepszych warunków rozwoju. Uważał, że najwcześniejsze lata życia człowieka mają decydujący wpływ na dalszy jego rozwój. Dbał o wychowanie patriotyczne w oparciu o zasadę: "Pierwszym zadaniem wychowania narodowego jest wprowadzić dzieci i młodzież w tradycję narodową tak głęboko, aby czuli się wszystkimi splotami z Ojczyzną zespolonymi".
     Uważał, że dziś, kiedy stosunki międzyludzkie staja się coraz trudniejsze i coraz silniej występuje potrzeba gruntownych zasad i niezłomnych charakterów, wychowanie musi być szczególnie umiejętnie prowadzone,by ustrzec dziecko przed grożącymi zewsząd niebezpieczeństwami. Aby współczesny człowiek i świat zagubiony w pędzie o doskonalenie życia, mógł się zatrzymać i odrodzić, trzeba ten proces zaczynać od dzieci, bo zdaniem Bojanowskiego: "Od dzieci trzeba zacząć odrodzenie ludzkości."
     Specyfiką działania Edmunda Bojanowskiego jako pedagoga było objęcie wychowaniem dziecka, rodziny i całej ludności wiejskiej, a przez to narodu polskiego według narodowości i połączeniu z naturą rozwijać się powinien system wychowania.

  • Zapisał się w pamięci ludzkiej jako SERDECZNIE DOBRY CZŁOWIEK, który umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska wokół dobra. Metody wychowania stosowane przez Edmunda Bojanowskiego to: wdrażanie dzieci do pracy, wyrabianie poczucia obowiązku w stosunku do określonych ludzi i spraw, rozwijanie aktywności społecznej. Codzienne zajęcia, nawet zabawy posiadały zawsze wartość moralną i określony cel. Podkreślał, że praca dostosowana do możliwości dziecka doskonali jego władze duchowe i zmysłowe. Wiedząc, że dziecko z natury jest niewytrwałe, duży nacisk kładł na pozytywną zachętę, obok której starał się osiągnąć jeszcze jeden cel, jakim było wychowanie do odpowiedzialności za siebie i innych.

   Wybrany dla naszej szkoły patron, w osobie Edmunda Bojanowskiego przez swoje zaangażowanie w sprawę wychowania młodego pokolenia, dobroć jaką otaczał każdego, szczególnie najbardziej potrzebującego człowieka, poglądy pedagogiczne i postawę społeczną jest wzorem do naśladowania nie tylko przez nauczycieli, pedagogów i rodziców, ale także może stać się ideałem dla młodego człowieka poszukującego drogi rozwoju we współczesnym świecie. Świecie potrzebującym bezpieczeństwa, pokoju i dobra w stosunkach międzyludzkich.