• BŁ. EDMUND BOJANOWSKI Patron Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 317

    • Urodzony 14 listopada 1814 r. Wielki patriota, pedagog i literat. Wychował się w typowo ziemiańskiej rodzinie polskiej o tradycjach patriotycznych i religijnych. Sam słabego zdrowia, starał się maksymalnie wykorzystać swe talenty i dary duchowe, by służyć ochronie wartości religijnych, narodowych i ludzkich w podzielonej przez zaborców Ojczyźnie. Dzięki swej wrażliwości i otwartości na potrzeby człowieka, szczególnie najsłabszego i najbiedniejszego dziecka, chorego, ubogiego - potrafił je odczytać i wielkodusznie na nie odpowiedzieć. Podejmował różne inicjatywy, tworząc m.in. czytelnie wiejskie i ochronki. Potrafił zapalić do posługi miłości innych. Zmarł 7 sierpnia 1871 r. w Górce Duchownej w pobliżu Leszna.
     Edmund Bojanowski był człowiekiem, któremu szczególnie zależało na zapewnieniu dzieciom jak najlepszych warunków rozwoju. Uważał, że najwcześniejsze lata życia człowieka mają decydujący wpływ na dalszy jego rozwój. Dbał o wychowanie patriotyczne w oparciu o zasadę: "Pierwszym zadaniem wychowania narodowego jest wprowadzić dzieci i młodzież w tradycję narodową tak głęboko, aby czuli się wszystkimi splotami z Ojczyzną zespolonymi".
     Uważał, że dziś, kiedy stosunki międzyludzkie staja się coraz trudniejsze i coraz silniej występuje potrzeba gruntownych zasad i niezłomnych charakterów, wychowanie musi być szczególnie umiejętnie prowadzone, by ustrzec dziecko przed grożącymi zewsząd niebezpieczeństwami. Aby współczesny człowiek i świat zagubiony w pędzie o doskonalenie życia, mógł się zatrzymać i odrodzić, trzeba ten proces zaczynać od dzieci, bo zdaniem Bojanowskiego: "Od dzieci trzeba zacząć odrodzenie ludzkości."
      

  • Specyfiką działania Edmunda Bojanowskiego jako pedagoga było objęcie wychowaniem dziecka, rodziny i całej ludności wiejskiej, a przez to narodu polskiego według narodowości i połączeniu z naturą rozwijać się powinien system wychowania. Zapisał się w pamięci ludzkiej jako SERDECZNIE DOBRY CZŁOWIEK, który umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska wokół dobra. Metody wychowania stosowane przez Edmunda Bojanowskiego to: wdrażanie dzieci do pracy, wyrabianie poczucia obowiązku w stosunku do określonych ludzi i spraw, rozwijanie aktywności społecznej. Codzienne zajęcia, nawet zabawy posiadały zawsze wartość moralną i określony cel. Podkreślał, że praca dostosowana do możliwości dziecka doskonali jego władze duchowe i zmysłowe. Wiedząc, że dziecko z natury jest niewytrwałe, duży nacisk kładł na pozytywną zachętę, obok której starał się osiągnąć jeszcze jeden cel, jakim było wychowanie do odpowiedzialności za siebie i innych. Wybrany dla naszej szkoły patron, w osobie Edmunda Bojanowskiego przez swoje zaangażowanie w sprawę wychowania młodego pokolenia, dobroć jaką otaczał każdego, szczególnie najbardziej potrzebującego człowieka, poglądy pedagogiczne i postawę społeczną jest wzorem do naśladowania nie tylko przez nauczycieli, pedagogów i rodziców, ale także może stać się ideałem dla młodego człowieka poszukującego drogi rozwoju we współczesnym świecie. Świecie potrzebującym bezpieczeństwa, pokoju i dobra w stosunkach międzyludzkich. 

    • Coś dla Kogoś

    • Idea wolontariatu, idea bezinteresownego pomagania kultywowana jest w formie plebiscytu na NIEZAWODNEGO oraz w akcji "COŚ DLA KOGOŚ". Akcja jest jedną z form pracy z patronem naszej szkoły - Edmundem Bojanowskim. Ma ona na celu propagowanie wartości, którymi kierował się w swoim życiu i które wcielał w czyn poprzez własną, wolontariacką działalność. Jako jego spadkobiercy staramy się każdego dnia o nich pamiętać i traktować jako drogowskaz w swoim codziennym postępowaniu.

     "COŚ DLA KOGOŚ" jest akcją grupową. W każdym roku szkolnym przyświeca jej inny priorytet. Wszystkie klasy opracowują na jego podstawie plan swojego działania i przedstawiają go podczas uroczystości Święta Szkoły - święta z okazji rocznicy urodzin Edmunda Bojanowskiego. Następnie umieszczają swoje zobowiązanie w Księdze Zobowiązań. Przez kolejne miesiące uczniowie realizują wyznaczone zadania. Podsumowanie akcji następuje w czerwcu przed zakończeniem roku szkolnego.

    • Niezawodny

    • Święto Zespołu Szkół Integracyjnych 71 nierozerwalnie łączy się z patronem Edmundem Bojanowskim, który przez całe swoje życie głosił i realizował idee wolontariatu, idee bezinteresownego pomagania. My w dniu jego urodzin wracamy do tych idei, staramy się każdego dnia o nich pamiętać i przekładać je w czyn biorąc aktywny udział w plebiscycie na "NIEZAWODNEGO"

      

     NIEZAWODNY • jest zawsze gotowy do niesienia pomocy • pomagając nie oczekuje nagród i wdzięczności • sam proponuje pomoc • jest kreatywny w wykonywaniu zadania • bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły, jest pomysłodawcą, inicjatorem • odznacza się dużą kulturą bycia • posiada umiejętność współdziałania w grupie • zawsze można na nim polegać • jest po prostu NIEZAWODNY

    • Hymn Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 317


    • SPADKOBIERCY EDMUNDA BOJANOWSKIEGO
      

     1. Gdy połączono różną sprawność
     To integrację ujrzał świat
     Łączyli siły w nowej szkole
     By każde dziecko miało start

     Ref. Uczymy się żyć razem
     Z radością spędzać czas
     Wolontariatu wspierać siły
     Z patrona szkoły przykład brać

     2. By przyjacielski gościł uśmiech
     Zburzony został smutny mur
     Każdy dziś może się odnaleźć
     Pod jednym dachem wspólny nurt

     3. Chorobę, biedę czy naukę
     Pomagał dźwigać jeden z nas
     Od Grabonoga do Warszawy
     Po latach zjawił się wśród nas

     4. Człowiek wielkiego poświęcenia
     Przez życie pomoc ludziom niósł
     To było jego przeznaczenie
     Chronić, nauczać, służyć mógł.

     sł.: Renata Kęsik
     muz.: melodia ludowa - opr. Izabela Wawrzyniak