• Izabela Altewęgier
   Izabela AltewęgierWychowawca w klasie 4a
   Pedagog wspierający
   Terapeuta
  • Magdalena Bauer
   Magdalena Bauer Pedagog wspierający
  • Wioletta Biedrzycka
   Wioletta BiedrzyckaTerapeuta SI
  • Małgorzata Bobińska
   Małgorzata BobińskaTerapeuta zajęciowy
  • Jolanta Buława
   Jolanta Buława Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  • Monika Chról
   Monika ChrólWychowawca w oddziale przedszkolnym
  • Katarzyna Chrzanowska
   Katarzyna ChrzanowskaNauczyciel języka polskiego
   Wychowawca w klasie 8b
  • Justyna Domagała
   Justyna DomagałaNauczyciel fizyki i matematyki
   Wychowawca w klasie 7a
  • Martyna Duda
   Martyna DudaNauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  • Agnieszka Emewe
   Agnieszka EmeweNauczyciel języka angielskiego
  • Bartłomiej Frączak
   Bartłomiej FrączakNauczyciel wychowania fizycznego
  • Agnieszka Jankowska
   Agnieszka JankowskaKierownik i wychowawca świetlicy
  • Dorota Kaczorowska
   Dorota KaczorowskaPedagog wspierający
   Wychowawca w klasie 5a
  • Zbigniew Klatka
   Zbigniew KlatkaNauczyciel wychowania fizycznego
   Wychowawca w klasie 6a
  • Magdalena Kowalczyk
   Magdalena Kowalczyk Pedagog wspierający
  • Małgorzata Łapińska
   Małgorzata ŁapińskaWychowawca świetlicy
  • Ewelina Litwin
   Ewelina Litwin Nauczyciel matematyki
  • Mariola Łygas
   Mariola ŁygasPedagog wspierający. Wychowawca w klasie 5b. Opiekun Samorządu Uczniowskiego