• Rada Rodziców

    • "Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne, działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Dla każdego z wymienionych wyżej podmiotów ustawodawca przewidział możliwości zrzeszania się i wypowiadania w sprawach szkoły. Jednym z tych podmiotów jest rada rodziców, której status wpisuje w strukturę organów szkoły."
     Poradnik „Rady Rodziców”. www.ore.edu.pl

      

     kontakt : radarodzicow@spi317.edu.pl

     Nr rachunku bankowego Rady Rodziców :
     21 1090 1694 0000 0001 2030 5586 (Santander Bank)

  • Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

   Przewodnicząca - Beata Ziemkiewicz - Janota  (6B)
   Dorota Łagojda  (4B)
   Barbara Galas (3B)
   Agata Burzyńska (5A)
   Katarzyna Kosior (7B)
   Magdalena Rosołowska (2C)
   Iryna Ivanyk (2B)