• Zerówka

   • Integralną część Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego stanowi oddział przedszkolny. Zapewnia on opiekę, wychowanie i proces nauczania-uczenia się dzieciom objętym obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.
    W roku szkolnym 2019/2020 oddział przedszkolny liczy dwie grupy. Obie są grupami integracyjnymi. Każda z nich ma własną salę dostosowaną do potrzeb najmłodszych, wyposażoną w atrakcyjne zabawki i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny. Obie sale znajdują się na parterze, a ich lokalizacja zapewnia łatwy dostęp do dziecięcych toalet, stołówki i szatni. Korzystamy również z sali gimnastycznej, placu zabaw oraz kompleksu nowoczesnych boisk.                      

   • Nasze przedszkolaki to super dzieciaki!

   • W naszym oddziale przedszkolnym jest bezpiecznie, różnorodnie i twórczo. Dzieci rozwijane są wszechstronnie. W każdej grupie odbywają się zajęcia z języka angielskiego, dwa razy w tygodniu jest gimnastyka, rytmika i religia, a raz w tygodniu prowadzone są zajęcia komputerowe "Informatyka dla smyka". 

    Od września w oddziałach przedszkolnych realizujemy Programu Powszechnej Dwujęzyczności "Dwujęzyczne Dzieci”/ Bilingual Future. Dzieci maja możliwość kontaktu z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć dydaktycznych, ale przede wszystkim w sytuacjach codziennych takich jak mycie rąk, spożywanie posiłku, sprzątanie zabawek czy wspólne wychodzenie na spacer.

    Uczestniczymy w projekcie edukacji filmowej realizowanym na terenie kina "Muranów", organizujemy wycieczki na lekcje muzealne i inne ciekawe zajęcia, również terenowe. 

    Wychowankowie naszego oddziału przedszkolnego wzrastają w otoczeniu kierującym się ideami integracji i wolontariatu. Biorą udział w różnych akcjach, m.in. dotyczącymi zdrowego stylu życia, w tym kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. 

     

 • Harmonogram "zerówkowego" dnia

  • 8:30 - 8:25 - Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne. 
  • 8:25 - 8:30 - Przygotowanie do śniadania (mycie rączek)
  • 8:30 - 9:00  - Śniadanie w stołówce szkolnej
  • 9:00 - 11:00 - Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu rocznego przygotowania przedszkolnego, w tym zajęcia z języka angielskiego, rytmiki lub korektywy lub zajęcia dydaktyczne programowe sprzyjające rozwijaniu aktywności społecznej, poznawczej, językowej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej, zajęcia gimnastyczne.
  • 11:00 - 11:45 - Zabawy na świeżym powietrzu, na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze i zabawy ruchowe w sali;
  • 11:50 - 12:00 - Przygotowanie do obiadu (mycie rączek)
  • 12:00 - 12:30 - Obiad w stołówce szkolnej 
  • 12:30 - 13:00 - Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym.
  • 13.00 -13.50 - Dowolna działalność dzieci. Czynności organizacyjne. Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.
  • 13.50 -14.00 - Przygotowanie do podwieczorku (mycie rączek)
  • 14.00 - 14.30 - Podwieczorek i rozchodzenie się dzieci do domu.
  • Od godz. 14:30 do 17:30 dzieci przebywają w świetlicy zerówkowej pod opieką jednego nauczyciela.