• Zerówka


   • Integralną część Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego stanowi oddział przedszkolny. Zapewnia on opiekę, wychowanie i proces nauczania-uczenia się dzieciom objętym obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.
    W roku szkolnym 2019/2020 oddział przedszkolny liczy dwie grupy. Obie są grupami integracyjnymi. Każda z nich ma własną salę dostosowaną do potrzeb najmłodszych, wyposażoną w atrakcyjne zabawki i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny. Obie sale znajdują się na parterze, a ich lokalizacja zapewnia łatwy dostęp do dziecięcych toalet, stołówki i szatni. Korzystamy również z sali gimnastycznej, placu zabaw oraz kompleksu nowoczesnych boisk.         

               

   • Nasze przedszkolaki to super dzieciaki!

   • W naszym oddziale przedszkolnym jest bezpiecznie, różnorodnie i twórczo. Dzieci rozwijane są wszechstronnie. W każdej grupie odbywają się zajęcia z języka angielskiego, dwa razy w tygodniu jest gimnastyka, rytmika i religia, a raz w tygodniu prowadzone są zajęcia komputerowe "Informatyka dla smyka". 

    Od września w oddziałach przedszkolnych realizujemy Programu Powszechnej Dwujęzyczności "Dwujęzyczne Dzieci”/ Bilingual Future. Dzieci maja możliwość kontaktu z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć dydaktycznych, ale przede wszystkim w sytuacjach codziennych takich jak mycie rąk, spożywanie posiłku, sprzątanie zabawek czy wspólne wychodzenie na spacer.

    Uczestniczymy w projekcie edukacji filmowej realizowanym na terenie kina "Muranów", organizujemy wycieczki na lekcje muzealne i inne ciekawe zajęcia, również terenowe. 

    Wychowankowie naszego oddziału przedszkolnego wzrastają w otoczeniu kierującym się ideami integracji i wolontariatu. Biorą udział w różnych akcjach, m.in. dotyczącymi zdrowego stylu życia, w tym kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. 

     

   • Pasowanie

   • 14 października wreszcie nadszedł wyczekiwany przez dzieci czas Pasowania na Zerówkowicza.
    Dzieci obiecały, że będą bawić się wesoło i uczyć z ochotą a swoim zachowaniem będą sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Atmosfera była podniosła, bo przecież nie każdego dnia można zostać przyjętym do grona zerówkowiczów Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr. 317.

   • Wyprawka

   • 2 września oddział 0a odpakował wyprawkę na rok szkolny 2020/2021 od Zarządu i Rady Dzielnicy Wola. Po otwarciu pudełek znaleźliśmy pomoce do prac plastycznych: kredki, plastelinę, pędzelki, farby, bloki rysunkowe, papier xero, papier kolorowy, kleje, temperówki, gumki, bibułę. Dziękujemy, możemy zabrać się do pracy.

     

   • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla oddziałów Oa, Ob.

   • Szanowni Rodzice,

    Od 1 września oddział przedszkolny pracuje w godzinach od 7.00 do 17.00. Rodziców, którzy planują przyprowadzenie dzieci tylko na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego zapraszamy na godzinę 9.45. Spotykamy się przy wejściu bocznym do sali gimnastycznej (od strony parkingu). Na teren szkoły wchodzą tylko dzieci, rodziców prosimy o czekanie na zewnątrz. Dzieci będzie można odebrać około godziny 10.30.


    Wychowawcy zapraszają Rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego na zebranie w środę 2 września. Odział 0a godzina 17.00 sala 101, oddział 0b godzina 17.15 sala 102. Wchodząc do szkoły uprzejmie Państwa prosimy  o założenie maseczki oraz dezynfekcję rąk przy wejściu. Prosimy pamiętać o przyniesieniu długopisu.

    z poważaniem,
    nauczyciele

 • Harmonogram "zerówkowego" dnia

  • 8:30 - 8:25 - Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne. 
  • 8:25 - 8:30 - Przygotowanie do śniadania (mycie rączek)
  • 8:30 - 9:00  - Śniadanie w stołówce szkolnej
  • 9:00 - 11:00 - Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu rocznego przygotowania przedszkolnego, w tym zajęcia z języka angielskiego, rytmiki lub korektywy lub zajęcia dydaktyczne programowe sprzyjające rozwijaniu aktywności społecznej, poznawczej, językowej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej, zajęcia gimnastyczne.
  • 11:00 - 11:45 - Zabawy na świeżym powietrzu, na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze i zabawy ruchowe w sali;
  • 11:50 - 12:00 - Przygotowanie do obiadu (mycie rączek)
  • 12:00 - 12:30 - Obiad w stołówce szkolnej 
  • 12:30 - 13:00 - Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym.
  • 13.00 -13.50 - Dowolna działalność dzieci. Czynności organizacyjne. Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.
  • 13.50 -14.00 - Przygotowanie do podwieczorku (mycie rączek)
  • 14.00 - 14.30 - Podwieczorek i rozchodzenie się dzieci do domu.
  • Od godz. 14:30 do 17:30 dzieci przebywają w świetlicy zerówkowej pod opieką jednego nauczyciela.
 • Galeria zdjęć

   brak danych