• Zerówka


   • Integralną część Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego stanowi oddział przedszkolny. Zapewnia on opiekę, wychowanie i proces nauczania-uczenia się dzieciom objętym obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.
    W roku szkolnym 2021/2022 oddział przedszkolny liczy dwie grupy. Obie są grupami integracyjnymi. Każda z nich ma własną salę dostosowaną do potrzeb najmłodszych, wyposażoną w atrakcyjne zabawki i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny. Obie sale znajdują się na parterze, a ich lokalizacja zapewnia łatwy dostęp do dziecięcych toalet, stołówki i szatni. Korzystamy również z sali gimnastycznej, placu zabaw oraz kompleksu nowoczesnych boisk.         

               

   • Pasowanie

   • 14 października nadszedł wyczekiwany przez dzieci czas Pasowania na Zerówkowicza. Dzieci obiecały, że będą bawić się wesoło i uczyć z ochotą, a swoim zachowaniem będą sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Atmosfera była podniosła, bo przecież nie każdego dnia można zostać przyjętym do grona zerówkowiczów Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 317.

   • Rozpoczęcie roku szkolnego w zerówkach

   • 1 września oddziały przedszkolne uczestniczyły w inauguracji roku szkolnego 2021/2022. Następnego dnia pełni ekscytacji otworzyliśmy dwa ogromne pudełka i z zaciekawieniem zajrzeliśmy do środka. Otrzymaliśmy pomoce do pracy takie jak: kredki, plastelinę, pędzelki, ołówki, farby, bloki rysunkowe, techniczne, papier xero, kolorowy, kleje, temperówki, gumki, bibułę. Teraz jesteśmy pełni zapału i gotowi do pracy. 

     

 • Harmonogram dnia w oddziałach przedszkolnych 

  • 7:00 - 7:30 – Schodzenie się dzieci do swoich grup 
  • 7:30 - 8:00 - Wspieramy rozwoju dziecka przez zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi. Zabawy swobodne, spontaniczne, zabawy muzyczno- ruchowe.  
  • 8:00 - 8:30 - Przygotowanie do śniadania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i estetyki. 
  • 8:30 – 9:00 - Śniadanie w stołówce szkolnej. 
  • 9:00 - 11.15 - Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu rocznego przygotowania przedszkolnego, w tym zajęcia z języka angielskiego, rytmiki lub korektywy lub zajęcia dydaktyczne programowe sprzyjające rozwijaniu aktywności społecznej, poznawczej, językowej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej, zajęcia gimnastyczne. Zabawy na świeżym powietrzu, na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze i zabawy ruchowe w sali; 
  • 11.15 - 11.30 - Przygotowanie do obiadu.  
  • 11.30 - 12.00 - Obiad w stołówce szkolnej. 
  • 12:00 - 12:30 - Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym. 
  • 12:30 - 14:00 - Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu rocznego przygotowania przedszkolnego, w tym zajęcia z języka angielskiego, rytmiki lub korektywy lub zajęcia dydaktyczne programowe sprzyjające rozwijaniu aktywności społecznej, poznawczej, językowej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej, zajęcia gimnastyczne. 
  • 14:00 - 14:10 - Przygotowanie do podwieczorku. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i estetyki. 
  • 14:10 - 14:40 - Podwieczorek i rozchodzenie się dzieci do domu. 
  • 14:40 - 16:30 - Dowolna działalność dzieci. Czynności organizacyjne. Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.  
  • 16:30 - 17:00 – Dzieci z obydwu grup łączą się w jednej sali 
 • Galeria zdjęć

   brak danych