• Świetlica szkolna

   • Świetlica „Tęczowa kraina” jest czynna w dniach nauki szkolnej w godzinach 7:00 - 17:30, a dla oddziałów przedszkolnych 7.00 – 17.00.
    W świetlicy mogą przebywać uczniowie klas 0-8, którzy muszą korzystać z opieki w szkole przed i po zajęciach lekcyjnych. Dla uczniów klas starszych (4 i powyżej) zorganizowano odrębną salę zwaną KLUBIKIEM.
    Integrujemy się z uczniami różnych klas, wspólnie po lekcjach spędzamy czas.
    Entuzjastycznie uczestniczymy w proponowanych zajęciach i odrabiamy lekcje.
    Taktownie odnosimy się do siebie, dbamy o kulturę języka.
    Lubimy odpoczywać w uporządkowanym i cichym otoczeniu, więc nie śmiecimy i nie hałasujemy.
    Informujemy wychowawcę świetlicy o każdorazowym wyjściu z sali.
    Chętnie pomagamy innym.
    Absolutnie przestrzegamy zasad bezpieczeństwa podczas całego pobytu w świetlicy.

 • Zajęcia prowadzone w świetlicy ułożone są w tematyczne dni tygodnia: Dzień Sportowy, Dzień Plastyczny, Dzień Muzyczny, Dzień Czytelniczy/ Literacki, Ćwiczenia z myślenia, Dzień Filmowy (w każdej grupie dostosowany do wieku i planu lekcji w danej klasie)

 • Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko:

  • rozwijało swoje umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, klejenie, szycie, origami i inne);
  • rozbudzało zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy, wierszy, własne próby literackie, konkursy, spotkania czytelnicze, inscenizacje);
  • wzbogacało posiadane wiadomości, zaspokajają ciekawość świata (czytanie książek, albumów, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki, gry i zabawy dydaktyczne i edukacyjne);
  • kształtowało umiejętność wypowiadania się na zadany i dowolny temat (rozmowy, pogadanki, zabawy słowne);
  • umiejętnie wykorzystywało zdobytą wiedzę (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych);
  • zwiększało swoją sprawność fizyczną i polubiło sport (zabawy bieżne, zręcznościowe, równoważne, z  elementami celowania, gry zespołowe itp.);
  • nauczyło się odpoczywać (relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, słuchanie muzyki); 
  • zdobyło umiejętność współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

  zapisz je do naszej świetlicy szkolnej!  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI DOKONYWANIA WPŁAT NA POTRZEBY ŚWIETLICY

  Składka wynosi 15 zł za dziecko na miesiąc, a w przypadku rodzeństwa korzystającego ze świetlicy 10 zł miesięcznie. Istnieje możliwość wpłaty jednorazowej (10 miesięcy roku szkolnego x 15 zł) lub comiesięcznej. Wpłaty należy dokonać na konto Rady Rodziców SPI nr 317 KONIECZNIE z dopiskiem w tytule zapłaty „Fundusz świetlicy

  Nr rachunku bankowego Rady Rodziców: 21 1090 1694 0000 0001 2030 5586 (Santander Bank)

  Bardzo prosimy o zrozumienie naszych świetlicowych potrzeb i wsparcie finansowe.   

  DZIĘKUJEMY

   • Świetlica - materiały Wydziału Oświaty i Wychowania
    dla Dzielnicy Wola

    • Klubik u Babci i Dziadka
    • Klubik u Babci i Dziadka

    • 27.01.2023 21:39
    • W przeddzień Dnia Babci i Dziadka uczniowie uczęszczający do Klubiku w imieniu wszystkich dzieci z naszej świetlicy udali się do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego im. Edmunda Bojanowskiego, aby złożyć Seniorom życzenia i wręczyć własnoręcznie przygotowane podarki.
    • więcej
    • Latawce
    • Latawce

    • 04.11.2022 13:37
    • Korzystając z pięknej pogody uczniowie uczęszczający do Klubiku szkolnego oraz kilkoro drugoklasistów wybrało się pod opieką wychowawców świetlicy do Parku Moczydło puszczać latawce.
    • więcej
 • Galeria zdjęć

   brak danych