• Świetlica - materiały Wydziału Oświaty i Wychowania
    dla Dzielnicy Wola

   • Świetlica szkolna

   • Świetlica „Tęczowa kraina” jest czynna w dniach nauki szkolnej w godzinach 7:00 - 17:30, a dla oddziałów przedszkolnych 7.00 – 17.00.
    W świetlicy mogą przebywać uczniowie klas 0-8, którzy muszą korzystać z opieki w szkole przed i po zajęciach lekcyjnych. Dla uczniów klas starszych (4 i powyżej) zorganizowano odrębną salę zwaną KLUBIKIEM.
    Integrujemy się z uczniami różnych klas, wspólnie po lekcjach spędzamy czas.
    Entuzjastycznie uczestniczymy w proponowanych zajęciach i odrabiamy lekcje.
    Taktownie odnosimy się do siebie, dbamy o kulturę języka.
    Lubimy odpoczywać w uporządkowanym i cichym otoczeniu, więc nie śmiecimy i nie hałasujemy.
    Informujemy wychowawcę świetlicy o każdorazowym wyjściu z sali.
    Chętnie pomagamy innym.
    Absolutnie przestrzegamy zasad bezpieczeństwa podczas całego pobytu w świetlicy.

 • Zajęcia prowadzone w świetlicy ułożone są w tematyczne dni tygodnia: Dzień Sportowy, Dzień Plastyczny, Dzień Muzyczny, Dzień Czytelniczy/ Literacki, Ćwiczenia z myślenia, Dzień Filmowy (w każdej grupie dostosowany do wieku i planu lekcji w danej klasie)

 • Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko:

  • rozwijało swoje umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, klejenie, szycie, origami i inne);
  • rozbudzało zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy, wierszy, własne próby literackie, konkursy, spotkania czytelnicze, inscenizacje);
  • wzbogacało posiadane wiadomości, zaspokajają ciekawość świata (czytanie książek, albumów, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki, gry i zabawy dydaktyczne i edukacyjne);
  • kształtowało umiejętność wypowiadania się na zadany i dowolny temat (rozmowy, pogadanki, zabawy słowne);
  • umiejętnie wykorzystywało zdobytą wiedzę (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych);
  • zwiększało swoją sprawność fizyczną i polubiło sport (zabawy bieżne, zręcznościowe, równoważne, z  elementami celowania, gry zespołowe itp.);
  • nauczyło się odpoczywać (relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, słuchanie muzyki); 
  • zdobyło umiejętność współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

  zapisz je do naszej świetlicy szkolnej!  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI DOKONYWANIA WPŁAT NA POTRZEBY ŚWIETLICY

  Składka wynosi 15 zł za dziecko na miesiąc, a w przypadku rodzeństwa korzystającego ze świetlicy 10 zł miesięcznie. Istnieje możliwość wpłaty jednorazowej (10 miesięcy roku szkolnego x 15 zł) lub comiesięcznej. Wpłaty należy dokonać na konto Rady Rodziców SPI nr 317 KONIECZNIE z dopiskiem w tytule zapłaty „Fundusz świetlicy

  Nr rachunku bankowego Rady Rodziców: 21 1090 1694 0000 0001 2030 5586 (Santander Bank)

  Bardzo prosimy o zrozumienie naszych świetlicowych potrzeb i wsparcie finansowe.   

  DZIĘKUJEMY

    • Misie Ratownisie
    • Misie Ratownisie

    • 19.03.2020 15:43
    • Z radością informujemy, że uczniowie naszej szkoły otrzymali wyróżnienia w dzielnicowym konkursie plastycznym "Misie Ratownisie"
    • więcej
    • Święto Latawca
    • Święto Latawca

    • 18.12.2019 22:06
    • 21 listopada uczniowie uczęszczający do klasy III oraz do KLUBIKU, obchodzili Święto Latawca.
    • więcej
    • Konkurs wiedzy o patronie
    • Konkurs wiedzy o patronie

    • 16.12.2019 22:39
    • W przededniu Święta Patrona uczniowie klas I – V wzięli udział w konkursie wiedzy na temat życia i działalności bł. Edmunda Bojanowskiego. Dziękujemy za tak liczny udział w konkursie!
    • więcej
    • Kamishibai
    • Kamishibai

    • 16.12.2019 22:35
    • W świetlicy szkolnej odbyły się pokazy teatrzyku japońskiego Kamishibai.
    • więcej
    • „Nasi bracia mniejsi”
    • „Nasi bracia mniejsi”

    • 16.12.2019 22:29
    • W listopadzie odbyło się rozstrzygnięcie świetlicowego konkursu plastycznego „Nasi bracia mniejsi”. Nagrodziliśmy 9 laureatów i 2 wyróżnionych z klas 0 – IV. Gratulujemy!

    • więcej
 • Galeria zdjęć

   brak danych