• Zajęcia specjalistyczne

   • Mając na uwadze indywidualne potrzeby i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz zajęć specjalistycznych. Są wśród nich: zajęcia z psychologiem, rehabilitacja ruchowa, terapia SI, terapia pedagogiczna, terapia zajęciowa, zajęcia z logopedą, trening słuchowy Tomatisa.

   • Terapia logopedyczna
    • Terapia logopedyczna

    • 21.01.2020 23:00
    • Mowa jest „podstawowym narzędziem komunikowania się ludzi”. Pozwala na przekazywanie własnych myśli, odczuć, przekonań, wiadomości o otaczającym świecie. Jest narzędziem dzięki któremu możemy wpływać na postępowanie i myślenie innych, a czasem po prostu nawiązywać i podtrzymywać kontakt z rozmówcą. Dlatego tez ważna jest jej jakość.
    • Terapia logopedyczna to nie tylko nauka prawidłowego wymawiania głosek. Uważne spojrzenie na przyczynę trudności dziecka jest niezbędne do postawienia prawidłowej diagnozy oraz zaplanowania terapii tak, aby była ona jak najbardziej skuteczna. Nieprawidłowy tor oddychania, dysfunkcyjne działanie mięśni układu żucia i połykania, bardzo często mają wpływ na powstawanie wad zgryzu. Sposób połykania, oddychania w spoczynku i mowie, sprawność narządów artykulacyjnych i warunki zgryzowe dziecka, tworzą jeden mechanizm - układ morfologiczno-czynnościowy. Jeśli układ ten prawidłowo funkcjonuje, mowa dziecka ma warunki do prawidłowego rozwoju.

    • Wróć do listy artykułów