• Zajęcia specjalistyczne

   • Mając na uwadze indywidualne potrzeby i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz zajęć specjalistycznych. Są wśród nich: zajęcia z psychologiem, rehabilitacja ruchowa, terapia SI, terapia pedagogiczna, terapia zajęciowa, zajęcia z logopedą, trening słuchowy Tomatisa.

   • Terapia widzenia
    • Terapia widzenia

    • 25.10.2021 21:37
    • Oczy to narząd odpowiedzialny za zmysł wzroku. Dzięki temu, że mamy dwoje oczu, nasz mózg jest w stanie utworzyć obrazy przestrzenne, a także może ocenić odległość. Oczy nieprzerwanie dostarczają mózgowi sygnały, które określają nasze otoczenie.

    • Terapia widzenia jest to szereg ćwiczeń wzrokowo-motorycznych przygotowanych i prowadzonych pod nadzorem terapeuty, która uczy system wzrokowy w mózgu „widzieć lepiej”.

     Ćwiczenia mają  na celu wykształcenie i/lub usprawnienie prawidłowego funkcjonowania układu wzrokowego poprzez m.in. poprawę ostrości wzroku, usprawnienie akomodacji, fiksacji, ruchów oczu, uzyskanie fuzji i zwiększenie jej zakresów, poprawę widzenia stereoskopowego oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

    • Wróć do listy artykułów