• Zajęcia specjalistyczne

   • Mając na uwadze indywidualne potrzeby i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz zajęć specjalistycznych. Są wśród nich: zajęcia z psychologiem, rehabilitacja ruchowa, terapia SI, terapia pedagogiczna, terapia zajęciowa, zajęcia z logopedą, trening słuchowy Tomatisa.

     • Integracja sensoryczna
     • Integracja sensoryczna

     • 18.12.2019 22:17
     • Termin integracja sensoryczna określa prawidłową organizację bodźców napływających przez receptory. Oznacza to, że mózg, otrzymując informacje ze zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja) dokonuje ich rozpoznania, porządkowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami.
     • więcej
     • Terapia usprawniania ruchowego
     • Terapia usprawniania ruchowego

     • 18.12.2019 22:13
     • Terapia usprawniania ruchowego dba o harmonijny rozwój organizmu, służy korygowaniu nieprawidłowości rozwojowych osób z wadami postawy  i problemami ruchowymi,  poprzez stosowanie ćwiczeń zgodnie z zaleceniami medycznymi.
     • więcej
     • Terapia zajęciowa
     • Terapia zajęciowa

     • 17.12.2019 13:33
     • Terapia zajęciowa to sposób rewealidacji fizycznej, intelektualnej, psychicznej i społecznej.
     • więcej