• Zajęcia specjalistyczne

   • Mając na uwadze indywidualne potrzeby i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz zajęć specjalistycznych. Są wśród nich: zajęcia z psychologiem, rehabilitacja ruchowa, terapia SI, terapia pedagogiczna, terapia zajęciowa, zajęcia z logopedą, trening słuchowy Tomatisa.

   • Terapia pedagogiczna
    • Terapia pedagogiczna

    • 17.12.2019 13:30
    • Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych. Podczas zajęć stosuje się urozmaicone formy i metody pracy.
    • W terapii pedagogicznej uczestniczą dzieci, które mają trudności z pisaniem, czytaniem bądź liczeniem. Najważniejszym celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka – umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego. Pozostałe cele to: wzmacnianie pozytywne dziecka, dodawanie wiary we własne możliwości, wyrabianie odpowiedniego podejścia do obowiązków szkolnych, systematyczności i odpowiedniej motywacji do pracy oraz ułatwianie opanowania materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym, poprzez korygowanie zaburzonych sfer.

     Podczas pracy zwraca się uwagę na usprawnianie u dziecka percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej i słuchowej, sprawności ruchowej zarówno w obrębie motoryki małej – sprawności ręki, jak i motoryki dużej, usprawniania grafomotorycznego, ćwiczenia koncentracji uwagi i orientacji w przestrzeni.

    • Wróć do listy artykułów