• Zajęcia specjalistyczne

   • Mając na uwadze indywidualne potrzeby i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz zajęć specjalistycznych. Są wśród nich: zajęcia z psychologiem, rehabilitacja ruchowa, terapia SI, terapia pedagogiczna, terapia zajęciowa, zajęcia z logopedą, trening słuchowy Tomatisa.

   • TUS
    • TUS

    • 25.10.2021 21:34
    • Trening umiejętności społecznych (TUS) to miejsce bezpiecznego nawiązywania relacji i uczenia się rozwiązywania konfliktów.

    • Podczas treningu rozwijane są zachowania akceptowalne społecznie. Uczestnicy uczą się regulacji emocjonalnej. Trening umiejętności społecznych odbywa się w formie grupowej, podczas której omawiane są konkretne zachowania, stosowane do zaistniałej sytuacji. Zajęcia polegają na oduczaniu reakcji niepożądanych i nieadekwatnych.

     Uczestnik treningu nabywa wachlarz zachowań, które może skutecznie wykorzystać w konkretnej - rzeczywistej sytuacji.

    • Wróć do listy artykułów