• SUPERPIERWSZAK 2023

     • 8 lutego 2023 odbył się I etap (szkolny) V Warszawskiego Konkursu dla klas pierwszych „SUPERPIERWSZAK 2023” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 69 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

      W etapie szkolnym wzięło udział 9 uczniów z klas pierwszych: Paweł Jedliński, Joasia Grędzińska, Oliwia Grędzińska, Zachariasz Ochała, Ivan Levchenko, Tymon Smętek, Yeva Rusakovich, Kalina Sapryk oraz Krysia Witczak.

      Uczniowie rozwiązywali test, zawierający zagadki, rebusy i zadania rysunkowe. W zadaniach tych oceniana była umiejętność logicznego i twórczego myślenia.

      Największą liczbę punktów zdobyli Tymon Smętek, Joasia Grędzińska oraz Krysia Witczak i to Oni będą reprezentowali naszą szkołę w kolejnym etapie konkursu. Wszystkim dzieciom gratulujemy odwagi i trzymamy mocno kciuki za naszych laureatów.

     • Gra miejska "W szeregach Niezłomnych"

     • Zapraszamy do udziału w VIII Edycji Gry Miejskiej „W Szeregach Niezłomnych” organizowanej z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

      Po 2 latach pandemii wznawiamy grę w wersji terenowej - na obszarze warszawskiej Woli.

      Tegoroczna edycja, której nieprzerwanie patronuje Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie odbędzie się w dniu 15 marca.

      Jest to data symboliczna.  Tego dnia 79 lat temu Rada Jedności Narodowej – organ Polskiego Państwa Podziemnego opublikowała odezwę O co walczy naród polski? W jej końcowych wersach RJN stwierdzała, że naród polski zjednoczony jest zarówno w walce z Niemcami, jak i Sowietami. Nie zgadza się na żadne ustępstwa terytorialne na wschodzie oraz przeciwstawia się wszelkim próbom narzucenia  mu wzorów rządzenia z ZSRR. Rzeczywistość po 1945 roku była jednak taka, że Polska znalazła się w sowieckiej strefie wpływów. W takich realiach  narodziło się podziemie niepodległościowe po II wojnie światowej, które szacuje się nawet na 180 000 partyzantów.

      Do udziału w grze zapraszamy trzyosobowe drużyny uczniów wraz z nauczycielami -opiekunami w dwóch kategoriach wiekowych: 7-8 klas szkół podstawowych  i uczniów szkół ponadpodstawowych. W przypadku bardzo dużej ilości zgłoszonych drużyn o kwalifikacji do udziału w grze decydować będzie  kolejność zgłoszeń i ilość zdobytych punktów w czasie rekrutacji. Ilość miejsc jest zatem ograniczona!

      Zadania w czasie gry związane będą z historią żołnierzy podziemia antykomunistycznego po  II wojnie światowej. Od uczestników oczekujemy w szczególności umiejętności współpracy w zespole, rozwiązywania zagadek, wykonywania zadań zręcznościowych, sprawnego komunikowania się i przemieszczania na trasie gry.

      Dla najlepszych drużyn, które zdobędą największą ilość punktów przewidujemy nagrody (miejsca 1-3 w dwóch kategoriach wiekowych) .

      Harmonogram rekrutacji:

      I etap – do 6 marca – zgłoszenia grup poprzez link                          

      https://forms.gle/HTLnzNbWykeqYWgq5 lub kod QR

      II etap – 7-13 marca wykonanie i odesłanie zadania przekazanego zgłoszonym drużynom przez Organizatora

      Szczegółowe informacje dotyczące gry znajdują się na plakatach, a następnie zostaną przekazane uczestnikom po otrzymaniu zgłoszenia.

      Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy,

      W imieniu wszystkich Organizatorów - Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego         

     • Cenne życie mam, więc pierwszą pomoc znam.

     • W czwartek - 02.02.2022 - odbył się 2 etap konkursu „Cenne życie mam, więc pierwszą pomoc znam”. Nasza szkołę reprezentował zespół w składzie: Aleksander Skoneczny, Gabriel Burzyński oraz Kamil Gągola. Chłopcy pomyślnie przeszli eliminacje powiatowe, dzięki czemu zakwalifikowali się do zmagań finałowych, które odbędą się w kwietniu.😊😊😊

      Małgorzata Niewoadomska - Filipiak