• List do rodziców

     • Szanowni Państwo,
      w załączeniu przekazuję list pana Krzysztofa Strzałkowskiego Burmistrza Dzielnicy Wola i pani Grażyny Orzechowskiej-Mikulskiej skierowany do Rodziców.

      Magdalena Politańska
      ​​​​​​​dyrektor SPI Nr 317

     • Komunikat

     • UWAGA!
      Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych, w dniach od 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. Szkoła będzie ZAMKNIĘTA.
      Przyjmowane będą dokumenty związane z rekrutacją do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych.

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.
      Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania wniosków / zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.
      Wnioski / zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.

     • V Edycja Gry Miejskiej „W Szeregach Niezłomnych”

     • W dniu 3 marca w hołdzie Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyła się w Szkole Podstawowej Integracyjnej  nr 317 przy ul. Deotymy 37   V już -  jubileuszowa - Edycja Gry Miejskiej „W Szeregach Niezłomnych”.  Gra została przygotowana we współpracy z Urzędem Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie oraz Zespołem Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej – Młodzieżowym Domem Kultury przy ul. Brożka 1 a. 
      Patronatem grę objęła także Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. 
      Do rywalizacji przystąpiła rekordowa jak dotąd liczba drużyn - aż 22 (16 grup z klas VII i VIII szkół podstawowych oraz 6 drużyn z liceów) z obszaru całej Woli. Dla uczestników gry zostało przygotowanych 10 stacji, w czasie których ocenie została poddana ich wiedza na temat działalności polskiego podziemia antykomunistycznego po II wojnie światowej, umiejętności strzeleckie, udzielania I pomocy, czytania mapy i dekodowania informacji oraz sprawność fizyczna młodzieży. Obsługę techniczną stacji zapewnili rekonstruktorzy oraz uczniowie SPI nr 317. 
      Fabułę gry osnuto wokół przetrzymywanych na posterunku milicji partyzantów i ich ukrywającego się dowódcy, który w obawie o przyszłość ciągle malejących, w wyniku obław organizowanych przez władze komunistyczne, szeregów partyzantów rozpoczyna rekrutację świeżych kadr.  
      W tym celu każda z grup wcieliła się w rolę oddziału, który musi przejść szkolenie medyczne i wojskowe oraz poznać podstawowe zasady konspiracji. Z posterunku należało niepostrzeżenie wynieść dokumenty, odebrać gryps od więźniów, a nawet ukraść broń, na Bazarze na Kole zdobyć „Unrę”, a klasztorze podrobić dokumenty umożliwiające podszywanie się pod służby UB.  A wszystko to pod czujnym okiem patroli NKWD i milicji.  
      Uczestnicy gry oddali hołd Żołnierzom Wyklętym poprzez złożenie zniczy na Łączce oraz wykonanie zadań na wzór ziemnych prac poszukiwawczych (dokumentacja i identyfikacja przedmiotów znajdowanych w trakcie prac ekshumacyjnych). 
      Zwieńczeniem rywalizacji była inscenizacja- rekonstrukcja historyczna odbicia więźniów przez oddział partyzancki przygotowana na terenie Parku Moczydło przez  członków:  projektu historycznego Reko.waw,  Zgrupowania Radosław oraz KMH Warszawa pod kierunkiem Jana Nałęcza. Inscenizacji  z użyciem efektów pirotechnicznych przyglądało się blisko 150 widzów. 
      Na wszystkich uczestników  w „sztabie generalnym” czyli w siedzibie naszej szkoły czekała ciepła grochówka z ciastem drożdżowym i występ naszych chórzystów. Każdy z uczestników został również nagrodzony min. publikacjami ufundowanymi przez Instytut Pamięci Narodowej i  Lasy Państwowe, a laureaci trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach gadżetami militarnymi i koszulkami przygotowanymi specjalnie z okazji V Edycji Gry. 
      W  tym roku pogoda znów nam sprzyjała, dlatego publiczność mogła w niezakłócony sposób obejrzeć przygotowaną inscenizację. 
      Składamy ogromne podziękowania Wszystkim Sponsorom naszej gry i mamy nadzieję na kolejne jeszcze bardziej udane edycje.

      Koordynator Gry Miejskiej i nauczyciel historii Agnieszka Ostromęcka

       

     • Walczymy ze smogiem

     • Za nami pierwszy tydzień zajęć innowacyjnych "Rośliny nadzieję i przyszłością czystego powietrza. Walczymy ze smogiem". Uczniowie klas 4 dowiedzieli się co to jest smog, co jest przyczyną jego powstawania oraz co robić by z nim walczyć. Natomiast uczniowie klas 5 i 6 przypomnieli sobie wszystkie te informacje z poprzedniego roku szkolnego. Burza mózgów, praca indywidualna i w grupie pokazała jak dużą wiedzę posiadają nasi uczniowie. Kolejnym etapem zajęć będzie poznanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii.

      Natalia Maruszewska-Sawicka
      nauczyciel techniki