• Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w naszej szkole

  • Małgorzata Wiese
   Małgorzata WieseTerapeuta
  • Alicja Wiśniewska
   Alicja WiśniewskaPedagog szkolny.
  • Aneta Wójcik
   Aneta WójcikNauczyciel przyrody, biologii i WDŻ.
  • Barbara Wycech
   Barbara Wycech Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Wychowawca w klasie 1a.
  • Izabela Zimnicka
   Izabela Zimnicka Pedagog wspierający i wychowawca w klasie 6b.
  • Jolanta Żwirblińska
   Jolanta ŻwirblińskaPedagog wspierający i wychowawca w klasie 4b.
  • Zuzanna Zych
   Zuzanna ZychNauczyciel bibliotekarz.
  • Katarzyna Żymańczyk-Konarska
   Katarzyna Żymańczyk-KonarskaNauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Wychowawca w klasie 2a.
  • Wioletta Biedrzycka
   Wioletta BiedrzyckaTerapeuta SI
  • Agnieszka Jankowska
   Agnieszka JankowskaKierownik i wychowawca świetlicy.
  • Klaudia Szarowolec
   Klaudia SzarowolecWychowawca świetlicy.
  • Beata Wajszczak
   Beata WajszczakWychowawca świetlicy.