• Izabela Wawrzyniak
   Izabela Wawrzyniak Nauczyciel, muzyki, rytmiki i plastyki
  • Małgorzata Wiese
   Małgorzata WieseTerapeuta
  • Alicja Wiśniewska
   Alicja WiśniewskaPedagog szkolny
  • Aneta Wójcik
   Aneta WójcikNauczyciel przyrody, biologii i WDŻ
  • Barbara Wycech
   Barbara Wycech Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   Wychowawca w klasie 1a
  • Izabela Zimnicka
   Izabela Zimnicka Nauczyciel wspierający
   Wychowawca w klasie 6b
  • Jolanta Żwirblińska
   Jolanta ŻwirblińskaNauczyciel wspierający
   Wychowawca w klasie 4b
  • Zuzanna Zych
   Zuzanna ZychNauczyciel bibliotekarz
  • Katarzyna Żymańczyk-Konarska
   Katarzyna Żymańczyk-KonarskaNauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   Wychowawca w klasie 2a