• Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w naszej szkole

  • Dariusz Masny
   Dariusz MasnyNauczyciel Edukacji dla Bezpieczeństwa
  • Joanna Matusiak
   Joanna Matusiak Pedagog wspierający. Wychowawca w klasie 7a.
  • Ewa Mikina
   Ewa MikinaNauczyciel wychowania fizycznego. Opiekun samorządu uczniowskiego.
  • Olga Miklaszewska
   Olga MiklaszewskaLogopeda
  • Ewa Molak
   Ewa Molak Pedagog wspierający w klasie 2c,
  • Anna Mościcka
   Anna MościckaNauczyciel języka niemieckiego.
  • Wioletta Mrozek
   Wioletta Mrozek Nauczyciel języka polskiego i edukacji filmowej
  • Małgorzata Niewiadomska-Filipiak
   Małgorzata Niewiadomska-Filipiak Pedagog wspierający. Wychowawca w klasie 5a.
  • Agnieszka Ostromęcka
   Agnieszka OstromęckaNauczyciel historii i WOSu.
  • Elżbeta Paciorek
   Elżbeta Paciorek Nauczyciel języka polskiego.
  • Tomasz Paciorek
   Tomasz Paciorek Pedagog szkolny. Nauczyciel wspierający w klasie 8b
  • Anna Panek
   Anna PanekPedagog wspierający w klasie 8a.
  • Izabela Pastuszka
   Izabela PastuszkaPedagog wspierający w klasie 4a.
  • Grażyna Pietruszewska-Rosłon
   Grażyna Pietruszewska-RosłonWychowawca świetlicy.
  • Urszula Podgórska
   Urszula Podgórska Nauczyciel geografii. Katecheta
  • Jolanta Pręcikowska
   Jolanta Pręcikowska Pedagog wspierający w klasie 1b
  • Katarzyna Ratkowska
   Katarzyna RatkowskaNauczyciel języka angielskiego. Pedagog wspierający w oddziele przedszkolnym 0b.
  • Iwona Różycka-Nurkiewicz
   Iwona Różycka-NurkiewiczPsycholog.
  • Magdalena Rzepińska
   Magdalena Rzepińska Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Wychowawca w klasie 2b.
  • Mariola Sikora
   Mariola Sikora Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Wychowawca w klasie 3a.
  • Marlena Słupska
   Marlena Słupska Wychowawca i pedagog wspierający w klasie 7b. Nauczyciel języka polskiego i etyki.
  • Anna Socha
   Anna Socha Nauczyciel informatyki.
  • Anna Sotomska
   Anna Sotomska Nauczyciel języka angielskiego.
  • Anna Stąpor-Bednarska
   Anna Stąpor-BednarskaTerapeuta