• Świetlica - materiały Wydziału Oświaty i Wychowania
    dla Dzielnicy Wola

   • Świetlica szkolna

   • Świetlica „Tęczowa kraina” jest czynna w dniach nauki szkolnej w godzinach 7:00 - 17:30, a dla oddziałów przedszkolnych 7.00 – 17.00.
    W świetlicy mogą przebywać uczniowie klas 0-8, którzy muszą korzystać z opieki w szkole przed i po zajęciach lekcyjnych. Dla uczniów klas starszych (4 i powyżej) zorganizowano odrębną salę zwaną KLUBIKIEM.
    Integrujemy się z uczniami różnych klas, wspólnie po lekcjach spędzamy czas.
    Entuzjastycznie uczestniczymy w proponowanych zajęciach i odrabiamy lekcje.
    Taktownie odnosimy się do siebie, dbamy o kulturę języka.
    Lubimy odpoczywać w uporządkowanym i cichym otoczeniu, więc nie śmiecimy i nie hałasujemy.
    Informujemy wychowawcę świetlicy o każdorazowym wyjściu z sali.
    Chętnie pomagamy innym.
    Absolutnie przestrzegamy zasad bezpieczeństwa podczas całego pobytu w świetlicy.

 • Zajęcia prowadzone w świetlicy ułożone są w tematyczne dni tygodnia: Dzień Sportowy, Dzień Plastyczny, Dzień Muzyczny, Dzień Czytelniczy/ Literacki, Ćwiczenia z myślenia, Dzień Filmowy (w każdej grupie dostosowany do wieku i planu lekcji w danej klasie)

 • Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko:

  • rozwijało swoje umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, klejenie, szycie, origami i inne);
  • rozbudzało zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy, wierszy, własne próby literackie, konkursy, spotkania czytelnicze, inscenizacje);
  • wzbogacało posiadane wiadomości, zaspokajają ciekawość świata (czytanie książek, albumów, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki, gry i zabawy dydaktyczne i edukacyjne);
  • kształtowało umiejętność wypowiadania się na zadany i dowolny temat (rozmowy, pogadanki, zabawy słowne);
  • umiejętnie wykorzystywało zdobytą wiedzę (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych);
  • zwiększało swoją sprawność fizyczną i polubiło sport (zabawy bieżne, zręcznościowe, równoważne, z  elementami celowania, gry zespołowe itp.);
  • nauczyło się odpoczywać (relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, słuchanie muzyki); 
  • zdobyło umiejętność współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

  zapisz je do naszej świetlicy szkolnej!  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI DOKONYWANIA WPŁAT NA POTRZEBY ŚWIETLICY

  Składka wynosi 15 zł za dziecko na miesiąc, a w przypadku rodzeństwa korzystającego ze świetlicy 10 zł miesięcznie. Istnieje możliwość wpłaty jednorazowej (10 miesięcy roku szkolnego x 15 zł) lub comiesięcznej. Wpłaty należy dokonać na konto Rady Rodziców SPI nr 317 KONIECZNIE z dopiskiem w tytule zapłaty „Fundusz świetlicy

  Nr rachunku bankowego Rady Rodziców: 21 1090 1694 0000 0001 2030 5586 (Santander Bank)

  Bardzo prosimy o zrozumienie naszych świetlicowych potrzeb i wsparcie finansowe.   

  DZIĘKUJEMY

  • Świetlicowy Konkurs Plastyczny „Wiosenny ogród”
   • Świetlicowy Konkurs Plastyczny „Wiosenny ogród”

   • 04.05.2022 23:03
   • W kwietniu świetlica szkolna była organizatorem Konkursu Plastycznego „Wiosenny ogród”. Miał on na celu uwrażliwienie na piękno przyrody, rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez ekspresję plastyczną oraz rozbudzanie kreatywności.

   • Komisja w składzie: pani Agnieszka Jankowska, pani Klaudia Szarowolec i pani Zuzanna Zych, wyłoniła następujących laureatów w dwóch kategoriach wiekowych:

    klasy 1 – 2

    • I miejsce: Zoja Latuszek 1b
    • II miejsce: Zosia Witkowska 1a
    • III miejsce: Ewa Wapa 1a, Eliza Salamonik 1a, Mateusz Kosiński 2b

    klasy 3 – 4

    • I miejsce: Maja Wapa 4b,
    • II miejsce: Leo Konarski 3a,
    • III miejsce: Gabriela Załuska 3a, Julian Koczara 4a.

     

    Dziękujemy wszystkim uczestnikom za piękne prace i gratulujemy finalistom!

   • Wróć do listy artykułów
 • Galeria zdjęć

   brak danych