• Świetlica szkolna

   • Świetlica „Tęczowa kraina” jest czynna w dniach nauki szkolnej w godzinach 7:00 - 17:30, a dla oddziałów przedszkolnych 7.00 – 17.00.
    W świetlicy mogą przebywać uczniowie klas 0-8, którzy muszą korzystać z opieki w szkole przed i po zajęciach lekcyjnych. Dla uczniów klas starszych (4 i powyżej) zorganizowano odrębną salę zwaną KLUBIKIEM.
    Integrujemy się z uczniami różnych klas, wspólnie po lekcjach spędzamy czas.
    Entuzjastycznie uczestniczymy w proponowanych zajęciach i odrabiamy lekcje.
    Taktownie odnosimy się do siebie, dbamy o kulturę języka.
    Lubimy odpoczywać w uporządkowanym i cichym otoczeniu, więc nie śmiecimy i nie hałasujemy.
    Informujemy wychowawcę świetlicy o każdorazowym wyjściu z sali.
    Chętnie pomagamy innym.
    Absolutnie przestrzegamy zasad bezpieczeństwa podczas całego pobytu w świetlicy.

 • Zajęcia prowadzone w świetlicy ułożone są w tematyczne dni tygodnia: Dzień Sportowy, Dzień Plastyczny, Dzień Muzyczny, Dzień Czytelniczy/ Literacki, Ćwiczenia z myślenia, Dzień Filmowy (w każdej grupie dostosowany do wieku i planu lekcji w danej klasie)

 • Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko:

  • rozwijało swoje umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, klejenie, szycie, origami i inne);
  • rozbudzało zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy, wierszy, własne próby literackie, konkursy, spotkania czytelnicze, inscenizacje);
  • wzbogacało posiadane wiadomości, zaspokajają ciekawość świata (czytanie książek, albumów, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki, gry i zabawy dydaktyczne i edukacyjne);
  • kształtowało umiejętność wypowiadania się na zadany i dowolny temat (rozmowy, pogadanki, zabawy słowne);
  • umiejętnie wykorzystywało zdobytą wiedzę (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych);
  • zwiększało swoją sprawność fizyczną i polubiło sport (zabawy bieżne, zręcznościowe, równoważne, z  elementami celowania, gry zespołowe itp.);
  • nauczyło się odpoczywać (relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, słuchanie muzyki); 
  • zdobyło umiejętność współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

  zapisz je do naszej świetlicy szkolnej!  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI DOKONYWANIA WPŁAT NA POTRZEBY ŚWIETLICY

  Składka wynosi 15 zł za dziecko na miesiąc, a w przypadku rodzeństwa korzystającego ze świetlicy 10 zł miesięcznie. Istnieje możliwość wpłaty jednorazowej (10 miesięcy roku szkolnego x 15 zł) lub comiesięcznej. Wpłaty należy dokonać na konto Rady Rodziców SPI nr 317 KONIECZNIE z dopiskiem w tytule zapłaty „Fundusz świetlicy

  Nr rachunku bankowego Rady Rodziców: 21 1090 1694 0000 0001 2030 5586 (Santander Bank)

  Bardzo prosimy o zrozumienie naszych świetlicowych potrzeb i wsparcie finansowe.   

  DZIĘKUJEMY

   • Świetlica - materiały Wydziału Oświaty i Wychowania
    dla Dzielnicy Wola

  • Konkurs plastyczny "Dary jesieni"
   • Konkurs plastyczny "Dary jesieni"

   • 27.11.2021 20:50
   • 26 listopada 2021r. odbyło się rozdanie nagród w świetlicowym konkursie plastycznym „Dary jesieni”.
   • Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu przestrzennej  pracy plastycznej o tematyce jesiennej z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych. Komisja konkursowa dokonała oceny prac i wyłoniła 9 Laureatów oraz 5 Wyróżnień.

    W kategorii klas I

    • 1 miejsce: Zofia Witkowska
    • 2 miejsce: Eliza Salamonik
    • 3 miejsce: Ewa Wapa
    • Wyróżnienie: Zoja Latuszek

     

    W kategorii klas II

    • 1 miejsce: Liliana Żmudzińska
    • 2 miejsce: Paweł Kłos
    • 3 miejsce: Atef Tadrous
    • Wyróżnienie: Zuzanna Pierzchała, Ignacy Komar, Jerzy Rosołowski

     

    W kategorii klas III-VI

    • 1 miejsce: Łukasz Polesiak
    • 2 miejsce: Maja Wapa
    • 3 miejsce: Gabriela Załuska
    • Wyróżnienie: Alina Ivanyk

     

    Dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu, a autorom nagrodzonych prac serdecznie gratuluję.

   • Wróć do listy artykułów
 • Galeria zdjęć

   brak danych