• Zapraszamy do klas pierwszych

    • W roku szkolnym 2022/2023 otwieramy dwie integracyjne klasy pierwsze.


     Spotkania z rodzicami zaplanowane są  na 24 lutego i 10 marca o godz. 17.00.


      

    • OTWARTY TYDZIEŃ
     Pierwszy tydzień ferii zimowych to w naszej szkole tydzień drzwi otwartych dla rodziców i
      ich dzieci, które w najbliższym roku mają rozpocząć naukę w zerówce. Jest to wspaniała okazja, aby poznać szkołę, zobaczyć jak wyglądają sale lekcyjne, spotkać panie, które będą uczyły w oddziałach przedszkolnych. Dla rodziców to okazja do rozmowy z naszymi nauczycielami i dyrekcją.

     Rodzice! Zapraszamy!
     Przyjdźcie wraz z dziećmi, aby w spokojnej atmosferze poznać naszą szkołę!! Poznajcie naszych  nauczycieli i ich metody pracy. Obejrzyjcie sale lekcyjne. Spędźcie z nami trochę czasu, by dzięki temu, w odpowiednim momencie, dokonać świadomego wyboru szkoły dla swojego dziecka!

    • HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI KANDYDATÓW DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH
     W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W TRAKCIE FERII ZIMOWYCH

     • 31.01.2022 - 9:00-13:00
     • 01.02.2022 - 13:00-17:00
     • 02.02.2022 - 9:00-13:00
     • 03.02.2022 - 13:00-17:00
     • 04.02.2022 - 9:00-13:00
    • Czekamy na Was!

    •    

      

   • FAQ

   • Pytania najczęściej zadawane przez rodziców podczas spotkań z dyrektorem i specjalistami pracującymi w szkole.

    1. Czy można odwiedzić szkołę i zobaczyć warunki w jakich będą uczyć się dzieci?

    Tak. Zapraszamy Państwa w pierwszym tygodniu ferii zimowych zgodnie z harmonogramem:

    • 31.01.2022 - 9:00-13:00
    • 01.02.2022 - 13:00-17:00
    • 02.02.2022 - 9:00-13:00
    • 03.02.2022 - 13:00-17:00
    • 04.02.2022 - 9:00-13:00

    Uczniowie oddziałów przedszkolnych uczą się w dwóch salach na parterze szkoły. Sale są wyremontowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz różnorodne pomoce edukacyjne. W bezpośrednim sąsiedztwie sal znajduje się szatnia oraz toaleta do wyłącznej dyspozycji uczniów. Uczniowie oddziału przedszkolnego wchodzą do budynku szkoły oddzielnym wejściem z dostępem do windy. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie szkoły /Zerówka/

    2. Czy będą organizowane spotkania z rodzicami?

    Spotkania z rodzicami zaplanowane są  na 24 lutego i 10 marca o godz. 17.00.

    3. Czy dzieci z oddziału przedszkolnego mają kontakt ze starszymi  dziećmi?

    Obydwa oddziały przedszkolne są zlokalizowane w specjalnie wydzielonej, zmodernizowanej i dostosowanej do potrzeb najmłodszych części szkoły. Do oddziału przedszkolnego prowadzi osobne wejście oraz osobna winda. Zarówno podczas posiłków jak i innych form aktywności na terenie szkoły dbamy o bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie naszych najmłodszych uczniów. Uczniowie oddziałów przedszkolnych tworzą także naszą wspólnotę szkolną. Uczestniczą w wydarzeniach organizowanych dla całej szkoły, konkursach i akcjach społecznych.

     4. Czy dzieci uczą się na dwie zmiany? O której się zaczyna druga zmiana? 

    Dzieci z oddziału przedszkolnego uczęszczają do szkoły w systemie jednozmianowym. Uczniowie klas 1-3 uczą się w systemie dwuzmianowym, zajęcia na drugą zmianę zaczynają się, w zależności od dnia, o różnych godzinach jednak nie później niż o godzinie 11.30.

    5. Czy na terenie szkoły jest stołówka, czy catering?

    Wszystkie posiłki śniadania, obiady i podwieczorki są przygotowywane ze świeżych produktów bezpośrednio w kuchni zlokalizowanej na terenie szkoły. /Stołówka szkolna/

     6. Czy można dostosować dietę do potrzeb dziecka? 

    Oczywiście. Nasza stołówka szkolna poza standardowymi, zbilansowanymi posiłkami oferuje posiłki dietetyczne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Państwa dzieci. Proponujemy zatem zarówno dania wegetariańskie jak i bezglutenowe.

    7. Czy są organizowane zajęcia dodatkowe, jeśli tak, to jakie?

    W szkole są prowadzone różnorodne zajęcia dodatkowe dla najmłodszych. Są to zajęcia plastyczne, artystyczne, czytelnicze. Zajęcia dodatkowe są zawsze odpowiedzią na zainteresowanie i potrzeby dzieci.

    8. Na czym polega  dwujęzyczność w oddziale przedszkolnym?

    Dwujęzyczność w oddziale przedszkolnym to program nauki języka angielskiego realizowany w oddziałach przedszkolnych w ubiegłych latach. Obecnie uczniowie uczą się języka angielskiego cztery razy w tygodniu. Lekcje prowadzi doświadczona nauczycielka angielskiego z  naszej szkoły.

    9. Wychowawcy w oddziale przedszkolnym.

    W przedszkolnej grupie integracyjnej wspólnie prowadzi zajęcia dwóch nauczycieli: nauczyciel edukacji przedszkolnej oraz pedagog specjalny. Współpracując ze sobą nauczyciele organizują proces dydaktyczny w sposób atrakcyjny i zróżnicowany, zachęcając wszystkie dzieci do czynnego uczestnictwa w zabawie i nauce. Dzięki temu wszystkie potrzeby uczniów są rozpoznawane i rozwiązywane na bieżąco. W czynnościach dnia codziennego, a także podczas posiłków dodatkowej pomocy udziela dzieciom pani Danusia i pani Dorotka.

    10. Jakie są zajęcia w oddziale przedszkolnym?

    Poza zajęciami edukacyjnymi w oddziałach przedszkolnych proponujemy zajęcia z rytmiki. Podczas tych zajęć dzieci uczą się elementów ruchu scenicznego, uczą się grać na instrumentach orffowskich tj. dzwonki, kołatki, trójkąty i innych. Nauczyciel zna repertuar piosenek, utworów, dysponuje płytoteką starszego przedszkolaka, a instrumenty muzyczne wykorzystuje podczas zabaw.

    Kolejne zajęcia, które na stałe weszły do harmonogramu dnia oddziału przedszkolnego to gimnastyka korekcyjna. Zajęcia grupowej gimnastyki korekcyjnej polegają na odpowiednim doborze metod i ćwiczeń prowadzonych w atrakcyjnej dla dzieci formie zabawowej.

    Nauczyciele języka angielskiego,  rytmiki i gimnastyki korekcyjnej to doświadczeni pedagodzy pracujący w szkole.

    11. Jak często dzieci wychodzą na dwór?

    Nasza szkoła jest wyposażona w nowoczesne boiska oraz plac zabaw. Lokalizacja szkoły w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Moczydło oraz Lasku na Kole sprzyja organizowaniu spacerów dla uczniów. Staramy się, żeby uczniowie przynajmniej raz dziennie korzystali z możliwości zabawy poza budynkiem szkolnym.

    12. W jakich godzinach pracuje świetlica dla oddziału przedszkolnego i dla klas młodszych?

    Świetlica jest czynna od godziny 7.00 do godziny 17.00. /Świetlica Tęczowa Kraina/

    Dzieci z oddziałów przedszkolnych nie korzystają z opieki świetlicowej. Pozostają w swojej sali pod opieką wychowawcy do godziny 17.00.

    13. Czy  na terenie szkoły jest pielęgniarka?

    Tak, gabinet pielęgniarki jest otwarty codziennie. Pani pielęgniarka udziela doraźnej pomocy medycznej oraz realizuje programy higieniczne. W trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów obowiązuje jedna zasada: do szkoły przyprowadzamy tylko zdrowe dzieci.

    14. Czy na terenie szkoły jest psycholog?

    Na terenie szkoły pracują następujący specjaliści: pedagog szkolny, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta usprawniania ruchowego, terapeuta zajęciowy, terapeuta Treningu słuchowego metodą Tomatisa, terapeuta treningu umiejętności społecznych /Zajęcia specjalistyczne/

    CZEKAMY NA WAS!